Uppdatera systemfiler

Säkerhetskopiering Och Återställning Användarhandbok

Nya Windows är lika kraftfullt och säkert som Windows 10, men har en ny och uppdaterad design. Nya Windows har också försetts med nya verktyg, nytt ljud och nya appar. När du säkerhetskopierar en databas i Holger är det bara den basen som sparas, inte eventuella andra baser eller själva programvaran. Tycker nog ändå att […]

Scroll to top